Νεα

πιστοποιτικό βιολογικής συμβατότητας βιολογικών επεξεργασμένων τροφίμων Σαναταμεριάνα bio
Το πιστοποιτικό βιολογικής συμβατότητας από τη ΔΙΟ. Α.Ε.
Πιστοποιτικό από την διεθνή κοινότητα βιολογικών επεξεργασμένων τροφίμων Vegan Society.
Πρόσφατα απονεμήθηκε στο κρασί μας "Σαναταμεριάνα" βραβείο απο τον διεθνή διαγωνισμό Decanter στο Λονδίνο, ειδική μνεία σύστασης.
 
Gr. En. De

x