Κρασί - ποικιλίες: Σανταμεριάνα, Μαυροδάφνη, Ροδίτης, Αγιωργήτικο

Οινοποιηση

Το βασικότερο πράγμα στην δημιουργία καλό κρασιού είναι η πρώτη ύλη, δηλαδή τα σταφύλια. Τα σταφύλια πρέπει να είναι μικρής παραγωγικότητας και σε ορεινό επίπεδο με φτωχά εδάφη, μεγαλύτερο των 400 μέτρων με σκοπό να δημιουργούνται καλύτερα αρώματα στα κρασιά.

Για την μεταφορά των σταφυλιών έχουμε τελάρα και καθώς τα αμπέλια είναι γύρω γύρω από το οινοποιείο, από την στιγμή που θα κόψουμε το τσαμπί (παραδοσιακός τρύγος από πολλά άτομα με τραγούδια) από το πρεμνό μέχρι την οινοποίηση δεν περνάει πάνω από μισή ώρα.

ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τρυγάμε τα σταφύλια με το χέρι για να τα διαλέγουμε (Σανταμεριανα-Ροδίτη). Οδηγούμε τα σταφύλια στον αποβοστρυχωτή σπαστήρα, όπου γίνεται ο διαχωρισμός των βοστρύχων από τις ρώγες, εν συνεχεία στο πιεστήριο που πιέζονται τα σταφύλια απαλά σε χαμηλές πιέσεις.

ΕΡΥΘΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τρυγάμε τα σταφύλια με το χέρι για να τα διαλέγουμε (Αγιωργήτικο). Οδηγούμε τα σταφύλια στον αποβοστρυχωτή σπαστήρα, όπου γίνεται ο διαχωρισμός των βοστρύχων από τις ρώγες, εν συνεχεία στον οινοποιητή σε ελεγχόμενη θερμοκρασία οινοποίησης για περίπου 20-25 ημέρες με καθημερινή ανάδευση για να εκχειλιστούν χρώματα και τα αρώματα.

Όλα τα μηχανήματα μας είναι ανοξείδωτα τελευταίας τεχνολογίας.

   
 
Gr. En. De

x