Κρασί - ποικιλίες: Σανταμεριάνα, Μαυροδάφνη, Ροδίτης, Αγιωργήτικο

Οινοποιηση

Το βασικότερο πράγμα στην δημιουργία καλό κρασιού είναι η πρώτη ύλη, δηλαδή τα σταφύλια. Τα σταφύλια πρέπει να είναι μικρής παραγωγικότητας και σε ορεινό επίπεδο με φτωχά εδάφη, μεγαλύτερο των 500 μέτρων με σκοπό να δημιουργούνται καλύτερα αρώματα στα κρασιά.

Για την μεταφορά των σταφυλιών έχουμε τελάρα και καθώς τα αμπέλια είναι γύρω γύρω από το οινοποιείο, από την στιγμή που θα κόψουμε το τσαμπί (παραδοσιακός τρύγος από πολλά άτομα με τραγούδια) από το πρεμνό μέχρι την οινοποίηση δεν περνάει πάνω από μισή ώρα.

ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τρυγάμε τα σταφύλια με το χέρι για να τα διαλέγουμε (Σανταμεριανα-Ροδίτη). Οδηγούμε τα σταφύλια στον αποβοστρυχωτή σπαστήρα, όπου γίνεται ο διαχωρισμός των βοστρύχων από τις ρώγες, εν συνεχεία στο πιεστήριο που πιέζονται τα σταφύλια απαλά σε χαμηλές πιέσεις.

Τέλος οδηγούνται στη δεξαμενή, σε ελεγχόμενη ζύμωση περίπου στους 16-18°C μέχρι να αποζυμώση, όπου μετά του κάνουμε απολάσπωση και τα αποθηκεύουμε για λίγο διάστημα ώστε μετά να ακολουθήσουν τα φιλτραρίσματα.

ΕΡΥΘΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τρυγάμε τα σταφύλια με το χέρι για να τα διαλέγουμε (Αγιωργήτικο). Οδηγούμε τα σταφύλια στον αποβοστρυχωτή σπαστήρα, όπου γίνεται ο διαχωρισμός των βοστρύχων από τις ρώγες, εν συνεχεία στον οινοποιητή σε ελεγχόμενη θερμοκρασία οινοποίησης για περίπου 20-25 ημέρες με καθημερινή ανάδευση για να εκχειλιστούν χρώματα και τα αρώματα.

Μετά από αυτό το διάστημα, τα περνάμε από πιεστήριο που πιέζονται τα σταφύλια απαλά σε χαμηλές πιέσεις, και αυτό με την φυσική ροή πάει στα βαρέλια που έχουμε στο κελάρι και το υπόλοιπο στις ανοξείδωτες δεξαμενές για ελεγχόμενη ζύμωση περίπου στους 18°C μέχρι να αποζυμώση όπου ακολουθούμε την διαδικασία απολάσπωσης φιλτραρίσματος.

Όλα τα μηχανήματα μας είναι ανοξείδωτα τελευταίας τεχνολογίας.

   
 
Gr. En. De

x